ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ myDATA REST API

Χρήστης
Email
Όνομα
Επώνυμο
ΑΦΜ
Κλειδί εισόδου